Ekstraordinært Årsmøte

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte i Storhamar IL Ishockey Yngres jfr. klubbens lov § 10,
Onsdag 6. september 2017, kl. 18.00
Årsmøtet avholdes på Kinnarps i Storhamar Ishall.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes skriftlig til styret senest 23. august 2017, og sendes:

Storhamar IL Ishockey Yngres
v/ Kjetil Sveen
Postboks 1023
2305 HAMAR

Eller via e-post:  ya@sil.no

Merkes: «Årsmøte 2017 Storhamar IL Ishockey Yngres v/Kjetil Sveen»

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut en uke før årsmøtet jfr. klubbens lov.
Det står en sak på agendaen.

Sak 1: Bytte av styremedlem.
Styremedlem materiell har trukket seg fra sitt verv og styret innstiller Ove Degvold inn i hans rolle. Han velges frem til neste ordinære årsmøte

Styret