Årsmøte Storhamar Yngres 2021

Det innkalles til årsmøte i Storhamar IL Ishockey Yngres jfr. klubbens lov § 10,
Onsdag 24. mars 2021, kl. 19.00
Årsmøtet avholdes på Kinnarpsrommet i Storhamar Ishall. Hvis det ikke er mulig å gjennomføre årsmøtet pga. restriksjoner på antall personer vil det bli utsatt til etter påske.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes skriftlig til styret senest 14 dager før årsmøtet. Forslag sendes til:

Storhamar IL Ishockey Yngres
v/ Morten Nilsgård
Postboks 1023
2305 HAMAR

Eller via e-post:  ya@sil.no

Merkes: «Årsmøte 2021 Storhamar IL Ishockey Yngres v/Morten Nilsgård»

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut en uke før årsmøtet jfr. klubbens lov.

Styret