Årsmøte YA 2019.

Det innkalles til årsmøte i Storhamar IL Ishockey Yngres jfr. klubbens lov § 10,

Onsdag 10. April 2019, kl. 18.00
Årsmøtet avholdes på Kinnarps i Storhamar Ishall.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes skriftlig til styret senest 27. Mars 2019, og sendes:

Storhamar IL Ishockey Yngres
v/ Morten Nilsgård
leder.ya@sil.no
Postboks 1023
2305 HAMAR

Eller:  ya@sil.no

Merkes: «Årsmøte 2019 Storhamar IL Ishockey Yngres v/Morten Nilsgård»

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut en uke før årsmøtet jfr. klubbens lov.

Styret.