Covid-19-regler

Under finner du Storhamar YAs retningslinjer for smittevern under hjemmekamper sesongen 2020/21.

Smittevernsregler for kamper i CC Amfi/Storhamar Ishall

  • Alle besøkende registrerer seg digitalt med QR-kode.
  • Egen inngang benyttes. Det skal ikke være trafikk mellom hallene. 
    Det skal ikke foregå oppvarming i vrimlearealet i CC Amfi.
  • Inngang til kamp åpner 20 minutter før kampstart
  • Tilskuere skal sitte på oppmerkede plasser
  • Det er plass til ca 150 tilskuere i CC Amfi. Spillere kommer i tillegg til dette og summen kan ikke overstige 200. Funksjonærer telles ikke. 
  • I Storhamar Ishall er det ikke tillatt med tilskuere.
  • Kamparrangør plasserer smittevernsanvarlig ved inngangsdøra som har ansvaret for at korrekt antall er inne i anlegget
  • Arealet ved inngangspartiene kan ikke benyttes som oppholdsrom. Tilskuere bes forlate anlegget umiddelbart etter kampslutt. 

Oppdatert 22.12.20 kl 13.30