Sport

Sport i YA

Her blir det publisert treningsveiledere og tips

Sportslig plan

2 Årsplan

3 Periodeplaner

4 Øktplaner

Med øktplanene nedenfor kan du tilpasse dine egentreninger etter eget utviklingsbehov,
og hva som finnes av treningsutstyr og treningsforhold der du er (for eksempel på ferie).
Selv om øktplanene beskriver komplette treningsøkter, slik vi praktiserer på klubbtreningene, er det enkelt å trekke ut deler slik at du kan tilpasse innholdet og varigheten til den tiden du velger å prioritere til trening.

Øktplanene er primært utarbeidet for ungdomsidretten (fra U13 og oppover),
men flere av øvelsene i Øvelsesbanken anbefales også for barneidretten
(for eksempel øvelser for balanse, koordinasjon, spenst, hurtighet og stabiliseringsstyrke med egen kropp som motstand).

Hurtighet
Styrke eksplosiv. Ute
Styrke eksplosiv. Inne
Styrke stabilisering. Inne
Styrke stabilisering Ute
Utholdenhet Cardio og muskulær Inne
Utholdenhet Cardio. Ute
Utholdenhet Muskulær. Ute


5 Øvelsesbanker

Øvelsesbank basistrening