Oppflytt

Retningslinjer for oppflytt 2018-2019

 

Oppflytt er positivt, gir ekstra aktivitet og større utfordringer.

Oppflytt til trening over tid er bedre enn en enkelt kamp.

Spillerne skal i prinsippet tilhøre sin aldersmessige lagsenhet.

 

U8 til U13

Ekstra tilbud

Barneidrett – Barneidrettsbestemmelser.

Krav om tilstedeværelse på eget lag

Trenere på lag under styrer.

Trener skal veilede spiller/foreldre om spiller har behov/positiv effekt av oppflytt.

Når to lag deler istrening kan vi nivå tilpasse gruppene på tvers av alder.

 

U13 til U16

Oppflytt styres av ferdighet, fysikk/modenhet, ambisjon og holdninger.

Trener fra laget under bestemmer sammen med trener over, hvem som flyttes opp.

Spillerens hovedtrener/lagleder informerer spilleren.

I spesielle tilfeller kan spillere flyttes opp fra sin lagsenhet mer eller mindre fast

(dette avgjøres av administrasjon)

Det er ønskelig at 2 spillere fra yngre lag, deltar på kamp med lag over (lag 1.)

              Forbundscup og kval til forbundscup er prioritert med tanke på laguttak.

 

Fra U16 til Elite

Oppflytt styres av ferdighet, fysikk/modenhet, holdninger.

Oppflytt til trening styres av begge trenere, men laget under vektes fortsatt sterkere.

Spilletid forutsetter at spillerne har riktige holdninger til trening.

Forbundscup/sluttspill er prioritert med tanke på laguttak.