Årsmøte Storhamar Yngres 2020

Hei YA medlem.

Det innkalles til årsmøte i Storhamar IL Ishockey Yngres jfr. klubbens lov § 10,
Torsdag 4. juni 2020, kl. 19.00
Årsmøtet avholdes på Kinnarpsrommet i Storhamar Ishall. Hvis det ikke er mulig å gjennomføre årsmøtet pga. restriksjoner på antall personer vil møtet foregå digitalt.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes skriftlig til styret senest 19. mai 2020, og sendes:

Storhamar IL Ishockey Yngres
v/ Morten Nilsgård
Postboks 1023
2305 HAMAR

Eller via e-post:  ya@sil.no

Merkes: «Årsmøte 2020 Storhamar IL Ishockey Yngres v/Morten Nilsgård»

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut en uke før årsmøtet jfr. klubbens lov.

Styret