Årsmøte Storhamar Yngres 2021 utsatt

Pga. koronarestriksjoner utsettes årsmøtet i Storhamar Yngres 2021 til onsdag 28. april. Medlemsavgiften må være betalt innen 14. april for å ha stemmerett.

Under ser du ny innkalling:

 

Det innkalles til årsmøte i Storhamar IL Ishockey Yngres jfr. klubbens lov § 10, Onsdag 28. april 2021, kl. 19.00 Årsmøtet avholdes på Kinnarpsrommet i Storhamar Ishall. Hvis det ikke er mulig å gjennomføre årsmøtet pga. restriksjoner på antall personer vil møtet avholdes digitalt eller bli ytterligere utsatt.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes skriftlig til styret senest 14 dager før årsmøtet, onsdag 14. april. Forslag sendes til:

Storhamar IL Ishockey Yngres v/ Morten Nilsgård Postboks 1023 2305 HAMAR Eller via e-post:  ya@sil.no

Merkes: «Årsmøte 2021 Storhamar IL Ishockey Yngres v/Morten Nilsgård»

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut en uke før årsmøtet jfr. klubbens lov.

Styret