Årsmøte Storhamar Yngres 2022

Det innkalles til årsmøte i Storhamar IL Ishockey Yngres jfr. klubbens lov § 10,
Onsdag 30. mars 2022, kl. 19.00
Årsmøtet avholdes på Kinnarpsrommet i Storhamar Ishall. 

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes skriftlig til styret senest 14 dager før årsmøtet. Forslag sendes til:

Storhamar IL Ishockey Yngres
v/ Morten Nilsgård
Postboks 1023
2305 HAMAR

Eller via e-post:  ya@sil.no

Merkes: «Årsmøte 2021 Storhamar IL Ishockey Yngres v/Morten Nilsgård»

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut en uke før årsmøtet jfr. klubbens lov.

Styret