Ekstraordinært årsmøte YA 2019.

Det innkalles til årsmøte i Storhamar IL Ishockey Yngres jfr. klubbens lov § 10, for å foreta de siste valgene til nytt styre.

Onsdag 16. oktober 2019, kl. 19.00
Årsmøtet avholdes på Kinnarps i Storhamar Ishall.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes skriftlig til styret senest 09. oktober 2019, og sendes:

Storhamar IL Ishockey Yngres
v/ Morten Nilsgård
leder.ya@sil.no
Postboks 1023
2305 HAMAR

Eller:  ya@sil.no

Merkes: « Ekstraordinært årsmøte 2019 Storhamar IL Ishockey Yngres v/Morten Nilsgård»

Det er en sak som skal behandles og det er valg av ny nestleder og ett styremedlem.

Styret.