Barne- og ungdomscamp 2020

Endelig er påmelding til vår alternative sommerhockeyskole klar!

I uke 32 kan vi tilby ungdomscamp for årgangene 2008, 2007, 2006 og 2005.

Ungdomscampen vil bestå av to økter på is, en fys/ basis økt og et måltid hver dag, mandag til fredag.

I uke 33 arrangerer vi barnecamp. Den vil følge samme mal som ungdomscampen og inneholder også to økter på is, en fys/ basis økt og et måltid hver dag. Barnecampen er for årgangene 2009, 2010, 2011 og 2012.

Vi forsøker også å få til en egen jentegruppe i uke 33 for jenter tilhørende JU13 og JU10.

Prisen på campene er 2750 kroner og påmeldingen finner du i rubic under påmeldinger.

Påmeldingsfristen er satt til tirsdag 30. juni.

Vi planlegger selvfølgelig etter dagens smittevernregler, men tar høyde for både innstramming og oppmykning av gjeldende regler når vi utformer programmet for uka.

Program kommer så fort antall deltagere er klart.

Kontaktpersoner:Monica Sveen Bjørtomt    473 78 910  mo-sveen@online.no