Barneakademi/sfo 2019/20

Vi tilbyr i samarbeid med Pizzabakeren tilbud om BarneAcademy inntil tre dager i uken.

Dagene blir for tirsdag og torsdag.
Førsteklassingene som deltar på dette tilbudet kan oppbevare utstyret sitt i ishallen i egen bod.

Tilbud til 1-6klasse.
Innhold:

  •  Henting på skole. Gjelder innenfor Hamar bys grense.
  •  Lekselesing med pedagog tilstede. 
    Vi hjelper med alle lekser unntatt leselekser som krever foresattes tilstedeværelse
  •  Mat og frukt. Hovedsakelig brødmat med variert pålegg, juice og melk. 
    Varm mat en til to ganger hver måned
  •  Minimum 60 minutter med aktivitet på isen. Basisaktiviteter fra april- juni.

Tilbudet følger skoleruta i Hamar Kommune.
Det er ikke BarneAkademi i skolens ferier, men akademiets medlemmer har forrang ved plass på høstferiehockey og vinterferiehockey innenfor til enhver tid gjeldende påmeldingsfrist.
Oppstart mandag i uke 34.

Priser pr. måned:

Tilbud 1: Fullt tilbud. Henting, mat/lekser og isaktiviteter:   850,- pr måned
Tilbud 2: Uten henting. Mat/lekser og isaktiviteter:              750,- pr måned
Tilbud 3: Kun isaktiviteter:                                                     500,- pr måned

Rabatter: 

For de som ønsker å delta på flere dager reduseres prisen men 100,- pr ekstra dag.
(Eks: tilbud 2,  dager i uken: 850 + 750= 1600,- pr måned.

Dette er ett tilbud som gir rett til skattefradrag på linje med skolens SFO.

August er gratis, mens de andre månedene faktureres i sin helhet månedlig.

Påmeldinger her: Tirsdag   https://rubic.azurewebsites.net/Public/Events/317

                            Torsdag https://rubic.azurewebsites.net/Public/Events/318

Ansvarlige ledere:
Administrativ ansvarlig: Tommy Marthinsen: sfo@sil.no.
Ansvarlig aktiviteter: Petter Olsson: petter@sil.no.
Pedagogisk ansvarlig: Stein Hallem og Pål Morken.