Akademiet

academy

Storhamar Academy har tilbud til de forskjellige aldersgruppene i YA.

Akademiet er bygget opp i to nivåer:

Ungdomsakademi
Barneakademi

Ungdomsakademi

Early bird
Tilbud til årgangene U12-U16 på tirsdager fra kl 07.00-08.00.

Ishockey valgfag
Det er i dag ishockey valgfag ved Børstad og Ajer Ungdomsskole. De tilbyr en istrening i uken ledet av Anders Kolbuholen

Back/Løpertrening

Barneakademi

Vi tilbyr barneakademiet (hockey-SFO) inntil to dager i uken.

Førsteklassingene som deltar på dette tilbudet kan oppbevare utstyret sitt i ishallen i egen bod.

Tilbud til 1.-7. klasse.
Innhold:

 • Henting på skole. Gjelder Storhamar, Prestrud, Greveløkka og Rollsløkka skole.
 • Lekselesing med pedagog tilstede. Vi hjelper med alle lekser untatt leselekser som krever foresattes tilstedeværelse
 • Mat og frukt. Hovedsakelig brødmat med variert pålegg, juice og melk. Varm mat en til to ganger hver måned
 • Minimum 60 minutter med aktivitet på isen. Basisaktiviteter i mai og juni.

Tilbudet følger skoleruta i Hamar Kommune.
Det er ikke BarneAkademi i skolens ferier, men akademiets medlemmer har forrang ved plass på høstferiehockey og vinterferiehockey innenfor til enhver tid gjeldende påmeldingsfrist.
Oppstart blir i uke 34, vi fortsetter med tirsdag og torsdag.

Priser pr. måned (en dag i uka):

 • Tilbud 1: Fullt tilbud. Henting, mat/lekser og isaktiviteter:  850,- pr måned
 • Tilbud 2: Uten henting. Mat/lekser og isaktiviteter:             750,- pr måned
 • Tilbud 3: Kun isaktiviteter:                                                   600,- pr måned

Rabatter:

 • For de som ønsker å delta på flere dager reduseres prisen med 100,- pr ekstra dag.
  (Eks tilbud 1:  2 dager i uken: 850 + 750 = 1 600,- pr måned
 • Dette er et tilbud som gir rett til skattefradrag på linje med skolens SFO.
 • August er gratis, mens de andre månedene faktureres i sin helhet
Påmelding gjøres på e-post til sfo@sil.no
Ansvarlige ledere:
Administrativ ansvarlig: Eirik Haugen Johansen sfo@sil.no
Pedagogisk ansvarlig: Stein Hallem
Pizzabakeren
Oppdatert: 07.06.22 kl. 09.42