Innkalling til årsmøte i Storhamar Idrettslag 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Storhamar Idrettslag.
Årsmøtet avholdes 18. mars 2024 kl 18:00 på Hockeymuseet.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 4. mars til pm@klomstad.no Det ønskes at denne mal brukes:
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/67f0c045d77541668094c87fd5d9f5ef/forslag-forslagsskjema-til-arsmote-i-idrettslag-2020.docx

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet etter forespørsel på e-post.

Medlemmer i idrettslagene i idrettslagsalliansen har medlemskap også i allianseidrettslaget. For å ha stemmerett og kunne velges til verv, må man ha vært medlem av Storhamar Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Storhamar Idrettslag, Storhamar IL Fotball, Storhamar IL Ishockey Yngres, Storhamar IL Ishockey Elite, Storhamar IL Håndball, Storhamar IL Håndball Elite og Storhamar IL Kunstløp. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Storhamar Idrettslags lov.

Leder av valgkomiteen: Leder Storhamar IL Håndball, Kristin Alme (krisalme@online.no)

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
styret