Info om YA

Storhamar IL Ishockey Yngres

Besøksadresse:
Kornsilovegen 54
2316 Hamar

Postadresse:
Postboks 1023
2305 Hamar

Epostya@sil.no

Kontonr:
1800.05.25606

Org nr:
970 169 385

Administrasjon:

Pål Morken
Daglig leder
Telefon: 952 34 943
Epost: pm@sil.no

Maren Emilie Frøhaug
Utviklingsleder ungdom
Telefon: 458 71 133
Epost: maren@sil.no

Eirik Haugen Johansen (ute i permisjon t.o.m. 21. april)
Utviklingsleder barn
Telefon: 481 53 521
Epost: eirik@sil.no

Kenneth Engebretsen
Aktivitet- og samfunnsutvikler, leder Aktiv på Vesten
Telefon: 925 76 797
Epost: ke@sil.no

Nina Lyseggen
Administrasjonskonsulent
Epost: nina@sil.no

Bjørn Eriksen
Kiosk, utleie og istidsansvarlig
Telefon: 907 41 140
Epost: bjorn.eriksen@sil.no

Truls Wedvik Larssen
Dommeransvarlig
Telefon: 452 83 988
Epost: dommer@sil.no

Styret i Storhamar IL Ishockey Yngres

Erik Kleven  –  Styreleder.  leder.ya@sil.no

Oddmund Thore Blakseth – Nestleder.  nestleder.ya@sil.no

Frode Barmoen – Styremedlem sport  sport.ya@sil.no

Rita Syversen – Styremedlem verdier verdiutvalg.ya@sil.no

Glenn Hoel – Styremedlem Materialforvalterutvalg materiell.ya@sil.no

Øyvind Wahl-Eriksen – Styremedlem Jentehockey/ rekruttering jenter.ya@sil.no

Mia Nyhagen – Styremedlem Arrangement arrangement.ya@sil.no

Lars Erik Saxrud – Varamedlem