Akademiet

academyStorhamar Academy har tilbud til de forskjellige aldersgruppene i YA.

Akademiet er bygget opp i tre nivåer:

Eliteakademi
Ungdomsakademi
Barneakademi

Eliteakademi

Storhamar  EliteAkademi  tilbyr muligheten til å kombinere topp ishockeysatsing og skolegang innenfor flere programfag.
Vi har nå samarbeid med yrkesfaglig studieretning ved de lokale skolene Hamar Katedralskole, Storhamar videregående skole og Stange videregående skole.

Tilrettelegging for trening i skoletiden foregår ved å bruke programfaget Toppidrett (5 timer) i stedet for Yrkesfaglig fordypning (YFF).

Se vedlagte Informasjonsskriv
Spørsmål vedrørende dette kan rettes til utviklingsleder Petter Olsson som er ansvarlig for det sportslige innholdet

Vi samarbeider også tett med Wang toppidrett som ligger i lokalene vis-a-vis ishallene. Spørsmål vedrørende dette kan rettes til sportsjef Mads Hansen

Ungdomsakademi

Early bird
Tilbud til årgangene U12-U16 på onsdager fra kl 07.00-08.00

Ishockey valgfag
Det er i dag ishockey valgfag ved Børstad og Ajer Ungdomsskole. De tilbyr en istrening i uken ledet av Mads Hansen/Petter Olsson

Back/Løpertrening

Barneakademi

Vi tilbyr i samarbeid med Pizzabakeren tilbud om BarneAcademy inntil to dager i uken.

Dagene blir for tirsdag og torsdag.
Førsteklassingene som deltar på dette tilbudet kan oppbevare utstyret sitt i ishallen i egen bod.

Tilbud til 1-6klasse.
Innhold:

 • Henting på skole. Gjelder innenfor Hamar bys grense.
 • Lekselesing med pedagog tilstede. Vi hjelper med alle lekser untatt leselekser som krever foresattes tilstedeværelse
 • Mat og frukt. Hovedsakelig brødmat med variert pålegg, juice og melk. Varm mat en til to ganger hver måned
 • Minimum 60 minutter med aktivitet på isen. Basisaktiviteter fra april- juni.

Tilbudet følger skoleruta i Hamar Kommune.
Det er ikke BarneAkademi i skolens ferier, men akademiets medlemmer har forrang ved plass på høstferiehockey og vinterferiehockey innenfor til enhver tid gjeldende påmeldingsfrist.
Oppstart mandag i uke 34

Priser pr. måned:

 • Tilbud 1: Fullt tilbud. Henting, mat/lekser og isaktiviteter:  800,- pr måned
 • Tilbud 2: Uten henting. Mat/lekser og isaktiviteter:             700,- pr måned
 • Tilbud 3: Kun isaktiviteter:                                                   500,- pr måned

Rabatter:

 • For de som ønsker å delta på flere dager reduseres prisen men 100,- pr ekstra dag.
  (Eks: tilbud 2,  2 dager i uken: 750 + 650 = 1 400,- pr måned
 • Dette er ett tilbud som gir rett til skattefradrag på linje med skolens SFO.
 • August er gratis, mens de andre månedene faktureres i sin helhet
 Infoskrivet som er sendt ut kan du lese her
Ansvarlige ledere:
Administrativ ansvarlig: Tommy Marthinsen: sfo@sil.no
Ansvarlig aktiviteter: Petter Olsson: petter@sil.no
Pedagogisk ansvarlig: Stein Hallem og Pål Morken
Pizzabakeren
Oppdatert: 11.05.19 kl. 11.03