Akademiet

human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
human hair wigs   ,
extensions hair   ,
full lace wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
human hair wigs   ,
extensions hair   ,
human hair wigs   ,
remy hair extensions    |
full lace wigs   ,
hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs   ,
lace front wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair wigs   ,
clip in extensions   ,
extensions hair   ,
african american wigs   ,
clip in hair extensions   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
best hair extensions   ,
extensions hair   ,
remy hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
hair extensions   ,
human hair wigs   ,
remy hair extensions   ,
human hair wigs   ,
full lace wigs   ,
lace front wigs   ,
clip in extensions   ,
african american wigs   ,
best hair extensions   ,
extensions hair   ,
human hair wigs   ,
clip in hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
best hair extensions   ,
human hair wigs   ,
clip in hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
human hair wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
lace front wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,

academyStorhamar Academy har tilbud til de forskjellige aldersgruppene i YA.

Akademiet er bygget opp i tre nivåer:

Eliteakademi
Ungdomsakademi
Barneakademi

 

 

 

 

Eliteakademi

Storhamar  EliteAkademi  tilbyr muligheten til å kombinere topp ishockeysatsing og skolegang innenfor flere programfag.
Vi har nå samarbeid med yrkesfaglig studieretning ved de lokale skolene Hamar Katedralskole, Storhamar videregående skole og Stange videregående skole.

Tilrettelegging for trening i skoletiden foregår ved å bruke programfaget Toppidrett (5 timer) i stedet for Yrkesfaglig fordypning (YFF).

Se vedlagte Informasjonsskriv
Spørsmål vedrørende dette kan rettes til utviklingsleder Petter Olsson som er ansvarlig for det sportslige innholdet

Vi samarbeider også tett med Wang toppidrett som ligger i lokalene vis-a-vis ishallene. Spørsmål vedrørende dette kan rettes til sportsjef Mads Hansen

 

Ungdomsakademi

Early bird
Tilbud til årgangene U12-U16 på onsdager fra kl 07.00-08.00

Ishockey valgfag
Det er i dag ishockey valgfag ved Børstad og Ajer Ungdomsskole. De tilbyr en istrening i uken ledet av Mads Hansen/Petter Olsson

Back/Løpertrening

 

Barneakademi

Vi tilbyr i samarbeid med Pizzabakeren og Storhamar Håndball tilbud om BarneAcademy inntil tre dager i uken.

Dagene blir for mandag, tirsdag og torsdag.
Nytt av året er at førsteklassingene som deltar på dette tilbudet kan oppbevare utstyret sitt i ishallen i den nybygde boden.

 

Tilbud til 1-6klasse.
Innhold:

 • Henting på skole. Gjelder innenfor Hamar bys grense.
 • Lekselesing med pedagog tilstede. Vi hjelper med alle lekser untatt leselekser som krever foresattes tilstedeværelse
 • Mat og frukt. Hovedsakelig brødmat med variert pålegg, juice og melk. Varm mat en til to ganger hver måned
 • Minimum 60 minutter med aktivitet på isen. Basisaktiviteter fra april- juni.

Tilbudet følger skoleruta i Hamar Kommune.
Det er ikke BarneAkademi i skolens ferier, men akademiets medlemmer har forrang ved plass på høstferiehockey og vinterferiehockey innenfor til enhver tid gjeldende påmeldingsfrist.
Oppstart mandag i uke 34

 

Priser pr. måned:

 • Tilbud 1: Fullt tilbud. Henting, mat/lekser og isaktiviteter:  800,- pr måned
 • Tilbud 2: Uten henting. Mat/lekser og isaktiviteter:               700,- pr måned
 • Tilbud 3: Kun isaktiviteter:                                                           500,- pr måned

 

Rabatter:

 • For de som ønsker å delta på flere dager reduseres prisen men 100,- pr ekstra dag.
  (Eks: tilbud 2, tre dager i uken: 700 + 600 + 500= 1 800,- pr måned
 • I tillegg innvilges deltakere på BarneAcademy rabatter på høst og vinterferiehockey, samt basisuken i juni.

August og desember teller som halve måneder.
Fakturaer blir sendt ut for to og to måneder:
August (august-september og desember)
Oktober (oktober og november)
Januar (januar og februar)
Mars (mars og april)
Mai (mai og juni)

Man betaler derfor for 10 måneder ved fullt tilbud. Dette er ett tilbud som gir rett til skattefradrag på linje med skolens SFO.

 Infoskrivet som er sendt ut kan du lese her
Ansvarlige ledere:
Administrativ ansvarlig: Frode Barmoen: sfo@sil.no
Ansvarlig aktiviteter: Petter Olsson: petter@sil.no
Pedagogisk ansvarlig: Line Melby
Pizzabakeren