Mitt Varsel

Storhamar Yngres tar fra sesongen 2023/2024 i bruk MittVarsel.

MittVarsel er en digital portal der personer kan melde fra om kritikkverdige forhold på en trygg måte. Portalen er en sikker løsning for å motta et varsel og for å kommunisere med personer involvert i saken underveis i håndteringen. Når et varsel er meldt inn, kan all informasjon knyttet til varselet og kommunikasjon med varsler lagres i løsningen. Det gjør at saksbehandler av et varsel ikke trenger å lagre noe lokalt, og at dokumenter og annen relevant informasjon kan lagres i tråd med personvernlovgivningen.

Systemet er kryptert, og det er kun de som behandler saken og deres administrator, som har tilgang til informasjonen i MittVarsel. Saken kan lagres i MittVarsel så lenge informasjonen fortsatt er relevant og nødvendig å oppbevare. Alle idrettslag som har tatt MittVarsel i bruk får en e-post fra MittVarsel etter to år, med oppfordring til å vurdere sletting av informasjon i samsvar med lovverket.

Informasjon til deg som ønsker å sende inn et varsel via MittVarsel

Når du kommer til forsiden, kan du velge å levere ditt varsel med navn eller anonymt. Les mer her om du ønsker mer informasjon om hva det innebærer å varsle anonymt.

Når du åpner skjema, fyll inn feltene så fyldig som mulig for å gi de du varsler til et godt grunnlag for å forstå hva som har skjedd. Legg til bilder, kopi av meldinger og annen informasjon som kan være relevant, og ta opp lydfiler om du ønsker. Du får tildelt en egen bruker, slik at du kan logge inn og legge ved flere dokumenter om du ønsker, samt kommunisere med saksbehandleren din. Ta godt vare på bruker og logginn. Dette er spesielt viktig om du varsler anonymt, da saksbehandler ikke har noen annen måte å kontakte deg på enn gjennom portalen.

Skjema for varsling finner du her.