Mitt Valg

Storhamar Ishockey YA er med i MITT VALG, og det utgjør en viktig rolle i klubben for å skape mestring, trivsel, trygghet og tilhørighet. MITT VALG eies av Stiftelsen «Det er mitt valg» som er opprettet av Lions Norge. Stiftelsen er ansvarlig for utvikling og revidering av programmet, opplæring av profesjonelle instruktører, skolering av brukere og evaluering. Innholdet i MITT VALG sikrer at vi:

  • ivaretar de sosiale og psykiske elementene i basistreningen
  • bidrar til et inkluderende og trygt idrettsmiljø
  • bygger god psykisk helse
  • utvikler bedre mennesker og idrettsutøvere
  • skaper positive relasjoner mellom trener, utøver og foreldre

Idrettsprogrammet i MITT VALG

Alle i Storhamar YA sine støtteapparat skal gjennomføre idrettsprogrammet MITT VALG og med det danne et viktig grunnlag for hvordan de kan bygge et trygt og inkluderende miljø. MITT VALG er et verktøy for å arbeide mot verdiene til Norges Idrettsforbund (https://www.idrettsforbundet.no/tema/nifs-verdiarbeid/). Arbeidet skal:

·       skape en arena for mestring og trygghet
·       skape gode rutiner
·       sosial og emosjonell læring
·       utvikle relasjoner og vennskap
·       gi trenerne et praktisk verktøy

Les mer om MITT VALG her: https://www.determittvalg.no/idrett/

.