Påmeldinger i Rubic.

Info til alle medlemmer.                                                                                        

Alle arrangement tilhørende klubben ligger nå i Rubic under Påmelding .
Det som er nytt er at det er betaling ved påmelding. Betaling må skje innen en time. Hvis dette ikke blir gjort vil deltager automatisk bli slettet.

Vedrørende spørsmål ang Rubic, ta bare kontakt med undertegnede.

Mvh

Tommy Marthinsen
Administrasjonskonsulent
Storhamar IL Ishockey Yngres
Mob: +47 92466161
Web: yngres.sil.no