Støtteapparat

Lagledere, trenere og materialforvaltere har et stort ansvar for å skape mestring, trivsel, trygghet og tilhørighet på isen og i garderoben. Støtteapparatet med best forutsetninger for å lykkes kjennetegnes ved at de:

  • Har god kommunikasjon med spillere, foreldre og innad i støtteapparatet
  • Gir konstruktive tilbakemeldinger
  • Er gode forbilder på og utenfor isen (oppførsel)
  • Setter klare grenser og har tydelige lagsregler
  • Oppmuntrer
  • Prater i spillerboksen i stedet for å skrike fra boksen
  • Skaper en god treningskultur
  • Er godt forberedt
  • Ikke nyter alkohol på turer med laget.

Les mer om de ulike rollene:

Trener

Lagleder

Materialforvalter