Trivsel, trygghet, tilhørighet

Barn og unge som spiller ishockey skal oppleve idrettsglede, kameratskap og fellesskap. Gjennom å drive med idrett skal de utvikle gode ferdigheter på og utenfor banen, gjennom aktivitet og mestring skal barna skape begeistring. Alle skal oppleve mestring og ha gode muligheter til å utvikle seg. Klubben skal tilrettelegge for trygge og gode rammer slik at alle skal føle seg hjemme og ha tilhørighet til klubben. Mestring, trivsel, trygghet, både på og utenfor isen, og tilhørighet vil bidra til at så mange som mulig er med så lenge som mulig.

I Storhamar Ishockey YA ønsker vi å spre gode holdninger for å bygge positive forestillinger om ishockey. Norges Ishockeyforbunds Fair Play er et viktig samarbeid som bidrar til at spillere, støtteapparat, dommere, foreldre og publikum opplever at norsk ishockey er en god og trygg arena å komme til. Storhamar Ishockey YA har egne Fair Play-verter på alle kamper i barneidretten.

Alle i støtteapparatene i Storhamar Ishockey YA skal ta kurset Mitt Valg. Idrettsprogrammet i Mitt Valg gir støtteapparatet et godt utgangpunkt for å bygge et trygt og inkluderende miljø. Mitt Valg er et verktøy for å sikre at vi alle jobber mot verdiene til Norges Idrettsforbund.

Følgende punkter skal være styrende for virksomheten i Storhamar Ishockey YA:

  • stimulere basisferdigheter (sosiale, fysiske, tekniske og taktiske) og mestring
  • trivsel, trygghet, tilhørighet
  • inkludering og langsiktig utviklingsperspektiv fremfor ekskludering og kortsiktig resultatfokusering
  • aksept for at det å spille ishockey er verdifullt, uansett alder og ferdighetsnivå.