Verdigrunnlag

Verdier i YA

  • Alle spillere, trenere og øvrig støtteapparat skal alltid bli møtt med RESPEKT og TOLERANSE samt føle TRYGGHET og TILHØRIGHET.
  • Som eneste hockey- klubb i distriktet er Storhamar både en eliteklubb og en breddeklubb.

I dette ligger bl.a :

  • Særskilt samfunnsansvar for å skape positive holdninger til hockey.
  • Inkludering og langsiktig utviklingsperspektiv.
  • Aksept for at det å spille hockey har en verdi i seg selv.

Lykkes vi med dette får vi høy TRIVSEL som er en forutsetning for at alle klubbens spillere skal nå sitt utviklingspotensiale; på isen og utenfor isen.